in
All Tags » a (RSS)

Browse by Tags

Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Re: Stop for a minute

    Adél, mně přišlo, že výjimečně docela víc trsal než pochodoval. Stejně si tam pro sebe Tom potichu zpívá K'naanův part, tak rovnou mohli vyhodit K'naana a byl by klid. Katko, ta kočka je urážka kočky. Katastrofický živý projev.
    Posted to Svět Keane (Forum) by Mort on 03-16-2010
Page 1 of 1 (1 items)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems